מבצע הנחות עד 50% על פריטים נבחרים! בקרוב הקולקצייה החדשה באתר

Select a countryהצטרפו לרשימת הדואר שלנו

תנאים והגבלות

סקירה כללית

אתר אינטרנט זה מופעל על ידי 98 Coast Av.. ברחבי האתר, המונחים "אנו", "אנחנו" ו"שלנו" מתייחסים ל-98 Coast Av.. 98 Coast Av. מציעה את האתר, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים מאתר זה, לך, המשתמש, ובלבד שתיתן את הסכמתך לכל התנאים, ההגבלות, המדיניות וההודעות המצוינות כאן.

בבקרך באתר שלנו ו/או ברכישתך דבר-מה מאיתנו, אתה משתתף ב"שירות" שלנו ומסכים להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות הבאים ("תנאי השירות", "התנאים"), לרבות התנאים וההגבלות הנוספים והמדיניות הנוספת הנזכרים בהסכם זה ו/או הזמינים באמצעות היפר-קישור. תנאי שירות אלה חלים על כל המשתמשים באתר, לרבות, בלא הגבלה, מעיינים באתר, מוֹכְרִים, לקוחות, סוחרים, ו/או תורמי תוכן.

 אנא קרא בקפידה את תנאי שירות אלו בטרם תיגש לאתר שלנו או תשתמש בו. בגישתך לחלק כלשהו מן האתר או בשימושך בו, אתה מסכים להיות מחויב על ידי תנאי שירות אלו. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות שבהסכם זה, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהם. אם תנאי שירות אלו נחשבים להצעה, הקיבול מוגבל מפורשות לתנאי שירות אלו.

 כל התכונות חדשות או הכלים חדשים המתווספים לחנות העדכנית יהיו גם הם כפופים לתנאי השירות. באפשרותך לקרוא את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי שירות אלובאמצעות פרסוםעדכונים ו/או שינויים באתר שלנו. באחריותך לבדוק דף זה מעת לעת כדי לעקוב אחר שינויים. המשך שימושך באתר או המשך גישתך לאתר לאחר פרסומם של שינויים כלשהם מהווה הסכמה לאותם שינויים.

 החנות שלנו מאורחת על ידי Shopify Inc.. הם מספקים לנו את במת המסחר האלקטרוני המקוונת המאפשרת לנו למכור לך את מוצרינו ושירותינו.

 

סעיף 1 – תנאי החנות המקוונת

 בהסכמתך לתנאי שירות אלו, אתה מצהיר כי גילך הוא לכל הפחות גיל הבְּגִירוּת במדינה או במחוז בהם אתה מתגורר, או כי גילך הוא גיל הבְּגִירוּת במדינה או במחוז בהם אתה מתגורר, וכי נתת לנו את הסכמתך לאפשר למי מנתמכיך הקטינים להשתמש באתר זה.

 אינך רשאי להשתמש במוצרינו לכל מטרה בלתי חוקית או שאינה מורשית, וכן אינך רשאי, במסגרת שימושך בשירות, להפר דינים כלשהם בתחום השיפוט בו אתה נמצא (לרבות, אך לא רק, דיני זכויות יוצרים).

 נאסר עליך לשגר תולעים כלשהן או וירוסים כלשהם או כל קוד שטיבו הרסני.

 הפרה של תנאי כלשהו מן התנאים תוביל לסיומם המיידי של השירותים הניתנים לך.

 

סעיף 2 – תנאים כלליים

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לתת שירות לכל אדם שהוא מכל סיבה שהיא בכל עת שהיא.

 אתה מבין כי יתכן שהתוכן שלך (למעט פרטי כרטיס אשראי) יועבר בלא הצפנה ויעבור (א) שיגורים על גבי רשתות שונות; ו-(ב) שינויים על מנת להתאימו ולסגלו לדרישות טכניות של רשתות מתחברות או מכשירים מתחברים. פרטי כרטיס אשראי מוצפנים תמיד במהלך העברה על גבי רשתות.

 אתה מסכים שלא לשעתק, לשכפל, להעתיק, למכור, לשווק או לנצל כל חלק מן השירות, השימוש בשירות, או הגישה לשירות או כל איש קשר באתר שדרכו ניתן השירות, בלא היתר מפורש בכתב מאיתנו.

 הכותרות שנעשה בהן שימוש בהסכם זה נכללות לצורך הנוחות בלבד, ולא תגבלנה את תנאים אלו או תשפענה עליהם בדרך אחרת.

 

 סעיף 3 – דיוקו, שלמותו ועדכניותו של מידע

 אנו איננו אחראים במקרה שמידע שהועמד בזמינות על גבי האתר אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר שעל גבי אתר זה מסופק לצורך מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כַּבסיס היחיד לקבלת החלטות בלא להיוועץ במקורות מידע עיקריים, מדויקים יותר, מלאים יותר או עדכניים יותר. כל הסתמכות על החומר שבאתר זה נעשית על אחריותך בלבד.

 אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי הוא, מטבע הדברים, לא עדכני, והוא מסופק אך ורק לצורך עיונך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תכניו של האתר בכל עת, אך לא חלה עלינו כל חובה לעדכן מידע כלשהו על גבי האתר שלנו. אתה מסכים כי באחריותך לעקוב אחר שינויים באתר שלנו.

 

סעיף 4 – שינויים בשירות ובמחירים

 מחירי מוצרינו כפופים לשינוי בלא מתן הודעה.

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק בכל עת את השירות (או כל חלק ממנו או תוכן שלו) בלא מתן הודעה בכל עת.

 אנו לא נחוב כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בשל כל שינוי, שינוי מחיר, השהיה או הפסקה של השירות.

 

סעיף 5 – מוצרים או שירותים (במידה ורלוונטי)

 יתכן שמוצרים מסוימים או שירותים מסוימים יהיו זמינים אך ורק באופן מקוון דרך האתר. יתכן שמוצרים או שירותים אלו יהיו בכמויות מוגבלות, והם כפופים להחזר או להחלפה רק בהתאם למדיניות ההחזרים שלנו.

 עשינו כל מאמץ להציג, באופן מדויק ככל שניתן, את צבעיהם ותמונותיהם של מוצרינו המופיעים בחנות. אין באפשרותנו להבטיח שתצוגתו של צבע כלשהו על גבי מסך המחשב שלך תהא מדויקת.

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא חלה עלינו כל חובה, להגביל את מכירות מוצרינו או שירותינו לאדם כלשהו, לאיזור גיאוגרפי כלשהו או לתחום שיפוט כלשהו. יתכן שנפעיל זכות זו על בסיס של כל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמויותיהם של מוצרים כלשהם או שירותים כלשהם אותם אנו מציעים. כל תיאורי המוצרים או תמחורם של מוצרים כפופים לשינוי בכל עת בלא הודעה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה של מוצר כלשהו או שירות כלשהו שנעשתה על גבי אתר זה היא בטלה מקום בו הדבר אסור.

 אנו איננו ערבים לכך שאיכותם של מוצרים כלשהם, שירותים כלשהם, מידע כלשהו, או חומר אחר כלשהו שנרכשו או שהושגו על ידיך תעמוד בציפיותיך או לכך שטעויות כלשהן בַּשירות תתוקנה.

 

סעיף 6 – דיוק החיוב ופרטי חשבון

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתזמין מאיתנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לפי אדם, לפי משק בית או לפי הזמנה. הגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי, או במסגרת, אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי, ו/או הזמנות שבהן נעשה שימוש באותה כתובת חיוב ו/או כתובת משלוח. במקרה שנבצע שינוי בהזמנה או נבטל הזמנה, יתכן שננסה להודיע לך באמצעות יצירת קשר דרך כתובת הדואר האלקטרוני ו/או לכתובת החיוב / מספר הטלפון שסופקו בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור על הזמנות אשר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחזות ככאלה שבוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

 אתה מסכים לספק פרטי רכישה ופרטי חשבון עדכניים, מלאים ומדויקים עבור כל הרכישות המבוצעות בחנות שלנו. אתה מסכים לעדכן באופן מיידי את החשבון שלך ואת פרטיך האחרים, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני שלך ומספרי כרטיסי האשראי שלך ומועדי פקיעתם, כך שנוכל להשלים את עסקאותיך וליצור עמך קשר לפי הצורך.

 לפרטים נוספים, אנא קרא את מדיניות ההחזרים שלנו.

 סעיף 7 – כלים אופציונליים

 יתכן שנעניק לך גישה לכלים של צדדים שלישיים, שעליהם אין לנו פיקוח או כל בקרה או השפעה.

 אתה מאשר ומסכים לכך שאנו מעניקים גישה לכלים כאמור "כמות שהם" ו"על פי זמינות", בלא כל אחריות, מצגים או תנאים מכל סוג שהוא ובלא כל המלצה עליהם. לא תהא לנו כל חבות שהיא הנובעת משימושך בכלים אופציונליים של צדדים שלישיים או הקשורה לשימושך בהם כאמור.

 כל שימוש על ידיך בכלים אופציונליים המוצעים דרך האתר הוא לחלוטין על אחריותך ולפי שיקול דעתך, ועליך לוודא כי ידועים לך התנאים שלפיהם מסופקים כלים על ידי הספק(ים) הרלוונטי(ים) שהוא (שהם) צד(דים) שלישי(ים) וכי אתה מסכים לאותם תנאים. כמו כן, יתכן שבעתיד נציע שירותים חדשים ו/או תכונות חדשות דרך האתר (לרבות הפצת כלים חדשים ומשאבים חדשים). אותם תכונות ו/או שירותים יהיו גם הם כפופים לתנאי שירות אלו.

 

 סעיף 8 – קישורים של צדדים שלישיים

 תכנים, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים דרך השירות שלנו עשויים לכלול חומרים מצדדים שלישיים.

 קישורים מצדדים שלישיים על גבי אתר זה עשויים להפנות אותך לאתרי צד שלישי שאינם קשורים אלינו. אנו איננו אחראים לבחון או להעריך את התוכן או הדיוק, ואיננו ערבים לחומרים או אתרים כלשהם של צדדים שלישיים ולא תהא לנו כל חבות או אחריות בשל חומרים או אתרים כלשהם של צדדים שלישיים, או בשל כל חומרים אחרים, מוצרים אחרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים.

 אנו איננו אחראים לכל פגיעה או נזקים הקשורים לרכישתם של טובין, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות הנעשות בקשר עם אתרי צד שלישי כלשהם, או לשימוש בהם. אנא קרא בקפידה את מדיניותו ונוהגיו של הצד השלישי ו-ודא שאתה מבין אותם בטרם תערוך עסקה כלשהי. תלונות, טענות, דאגות או שאלות בנוגע למוצרים של צד שלישי יש להפנות אל הצד השלישי.

 

 סעיף 9 – הערות משתמש, משוב והגשות אחרות

 אם, לבקשתנו, אתה שולח הגשות מסוימות (לדוגמה, הַרְשָמוֹת לתחרויות), או אם בלא שביקשנו אתה שולח רעיונות יצירתיים, הצעות, תכניות, או חומרים אחרים, בין אם באופן מקוון, באמצעות הדואר האלקטרוני, בדואר הרגיל, או בדרך אחרת (יחד, "הערות"), אתה מסכים לכך שאנו רשאים, בכל עת, בלא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ולעשות שימוש בדרך אחרת, בכל אמצעי, בכל ההערות שאתה מעביר לנו. אין לנו, ולא תהא לנו, כל חובה (1) לשמור הערות כלשהן בסודיות; (2) לשלם פיצוי על הערות כלשהן; או (3) להגיב להערות כלשהן.

 

אנו רשאים, אך אין לנו כל חובה, לפקח על, לערוך או להסיר תכנים שאנו מחליטים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שהם בלתי חוקיים, פוגעניים, מאיימים, מהווים דיבה, משמיצים,פורנוגרפיים, מגונים או מעוררי התנגדות בדרך אחרת או המפירים את קניינו הרוחני של צד כלשהו או את תנאי שירות אלו.

 

אתה מסכים לכך שהערותיך לא תפרנה כל זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיוּת, אישיוּת או זכות אישית אחרת או קניינית אחרת. יתר על כן, אתה מסכים לכך שהערותיך לא תכלנה חומר משמיץ או חומר שהוא בדרך אחרת בלתי חוקי, מהווה ניצול לרעה או מגונה, או תכלנה כל וירוס מחשב או תוכנה זדונית אחרת אשר עלולה להשפיע בכל דרך שהיא על תפעולו של השירות או כל אתר הקשור לכך. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להתחזות למישהו שאינו אתה, או להוליך שולל בדרך אחרת אותנו או צדדים שלישיים בנוגע למוצאן של הערות כלשהן. אתה האחראי היחיד לכל ההערות שאתה יוצר ולדִּיּוּקַן. אנו איננו לוקחים כל אחריות ואיננו מקבלים על עצמנו כל חבות בשל הערות כלשהן שפרסמת אתה או שפרסם צד שלישי כלשהו.

 

סעיף 10 – מידע אישי

 מסירת מידע אישי על ידיך דרך החנות מוסדרת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו. לקריאת מדיניות הפרטיות שלנו.

 

 סעיף 11 –שגיאות, אי-דיוקים והשמטות

 מעת לעת יתכן שיהא מידע, על גבי האתר שלנו או במסגרת השירות, אשר מכיל שגיאות הקלדה, אי-דיוקים או השמטות העשויים לנגוע לתיאורי המוצרים, לתמחור, למבצעים, להצעות, לחיובים על משלוח מוצרים, לזמני ההובלה ולזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאות, אי-דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן מידע, או לבטל הזמנות, אם מידע כלשהו שבמסגרת השירות או שעל גבי כל אתר קשור אינו מדויק בכל עת, בלא הודעה מוקדמת (לרבות לאחר שהגשת את הזמנתך).

 אנו איננו מתחייבים בכל התחייבות לעדכן, לתקן או להבהיר מידע שבמסגרת השירות או שעל גבי כל אתר קשור, לרבות, בלא הגבלה, מידע על תמחור, למעט כפי שמחייב הדין. משום עדכון נקוב או מועד ריענון החלים במסגרת השירות או על גבי כל אתר קשור איןמשתמע כי כל המידע שבמסגרת השירות או שעל גבי כל אתר קשור שוּנָה או עודכן.

 

סעיף 12 – שימושים אסורים

 נוסף על האיסורים האחרים המפורטים בתנאי השירות, נאסר עליך להשתמש באתר או בתכניו: (א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לשם שידולם של אחרים לבצע מעשים בלתי חוקיים כלשהם או להשתתף בהם; (ג) לשם הפרת תקנות, כללים או חוקים בינלאומיים, פדרליים, מחוזיים או מדינתיים כלשהם או פקודות מקומיות כלשהן; (ד) לשם הפרה של זכויות הקניין הרוחני שלנו או של זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) לשם הטרדה, ניצול לרעה, העלבה, פגיעה, השמצה, לשון הרע, זלזול, הפחדה, או אפליה המבוססת על מגדר, נטייה מינית, דת, מוצא אתני, גזע, גיל, מוצא לאומי, או נכות; (ו) לשם הגשת מידע כוזב או מטעה; (ז) לשם העלאתם או שיגורם של וירוסים או של כל סוג אחר של קוד זדוני אשר ישמש, או אשר עלול לשמש, בדרך כלשהי שתשפיע על תפקודם או תפעולם של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט; (ח) לאסוף, או לעקוב אחר, מידע אישי של אחרים; (ט) לשם ביצוע סְפָּאם, דִּיּוּג, פָארְמִינְג,פְּרִיטֵקְסְט, סְפַּיְידֶר, קְרוֹלִינְג, או סְקְרֵייפּ; (י) לשם כל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או (יא) לשם הפרעה לתכונות האבטחה של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים, או האינטרנט, או לשם עקיפתן. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להביא לידי סיום את שימושך בשירות או בכל אתר קשור עקב הפרה של שימוש כלשהו מן השימושים האסורים.

 

סעיף 13 – כתב ויתור על ערבויות; הגבלת אחריות

 אנו איננו מבטיחים, מצהירים או מתחייבים כי שימושך בשירות שלנו יהא ללא הפרעה, במועד, בטוח או נקי משגיאות.

 אנו איננו מתחייבים כי התוצאות המתקבלות מן השימוש בשירות שלנו תהיינה מדויקות או מהימנות.

 אתה מסכים לכך שמעת לעת יתכן שנסיר את השירות למשך פרקי זמן בלתי מוגדרים או נבטל את השירות בכל עת, בלא שמסרנו לך הודעה.

 אתה מסכים מפורשות לכך ששימושך בשירות, או אי יכולתך להשתמש בשירות, הם על אחריותך בלבד. השירות, וכל המוצרים והשירותים המסופקים לך דרך השירות, מסופקים (למעט ככל שצוין מפורשות על ידינו) "כמות שהם" ו"לפי זמינות" לשימושך, בלא כל מצג, ערבויותאו תנאים מכל סוג שהוא, בין מפורשים ובין משתמעים, לרבות כל הערבויות המשתמעות או תנאֵי הסחירוּת, האיכות הסחירה, ההתאמה למטרה מסוימת, העמידוּת, הבעלות ואי-ההפרה המשתמעים.

 

בשום מקרה לא יחובו98 Coast Av., הדירקטורים שלנו, נושאי המשרה שלנו, עובדינו, מסונפינו, סוכנינו, קבלנינו, מתמחינו, ספקינו, נותני השירות שלנו או מעניקי הרישיון שלנו בכל נזק גוף, הפסד, תביעה, או כל נזקים ישירים, עקיפים, אגביים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, לרבות, בלא הגבלה, אובדן רווחים, אובדן הכנסה, אובדן חיסכון, אובדן מידע, עלויות החלפה, או כל נזקים דומים, בין אם מבוססים בחוזה, בעוולה (לרבות רשלנות), באחריות קפידה או בדרך אחרת, הנובעים משימושך בחלק כלשהו מן השירות או במוצרים כלשהם שהושגו באמצעות שימוש בשירות, או בכל תביעה אחרת הקשורה בכל דרך שהיא לשימושך בַּשירות או בְּמוצר כלשהו, לרבות, אך לא רק, כל שגיאות או השמטות בתוֹכֵן כלשהו, או כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא אשר נגרמו כתוצאה מן השימוש בַּשירות או בְּתוכן (או מוצר) כלשהושהועלו, שוגרו או הועמדו בדרך אחרת בזמינוּתדרך השירות, אף אם נמסרה הודעה על אפשרותן. מפני שכמה מדינות או תחומי שיפוט אינן מאפשרות החרגה או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או אגביים, במדינות או תחומי שיפוט אלו תהא אחריותנו מוגבלת למידה המירבית שמתיר הדין.

 

סעיף 14 – שיפוי

 אתה מסכים לשפות את 98 Coast Av. ואת חברות האם שלנו, החברות הבנות שלנו, מסונפינו, שותפינו, נושאי המשרה שלנו, הדירקטורים שלנו, סוכנינו, קבלנינו, מעניקי הרישיון שלנו, נותני השירות שלנו, קבלני-המשנה שלנו, ספקינו, מתמחינו ועובדינו, להגן עליהם ולשחררם מאחריות ביחס לכל תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, המבוצעת על ידי צד שלישי כלשהו עקב, או באופן הנובע מתוך, הפרתךאת תנאי שירות אלו או הפרתך את המסמכים בהם משולבים תנאי שירות אלו באמצעות הפניה, או הפרת דין כלשהו או זכויות של צד שלישי על ידיך.

 

 סעיף 15 – הפרדת הוראות

 במקרה שנקבע שהוראה כלשהי מתנאי שירות אלו היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, אותה הוראה תהא, חרף כך, ניתנת לאכיפה במידה המלאה ביותר שמתיר הדין החל, והחלק שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כמופרד מתנאי שירות אלו. קביעה כאמור לא תשפיע על תקפותן ויכולת אכיפתן של כל יתר ההוראות האחרות. 

 

סעיף 16 –סיום ההסכם

 התחייבויותיהם וחבויותיהם של הצדדים הנוצרות עובר למועד סיום ההסכם תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיומו של הסכם זה לכל דבר ועניין.

 תנאי שירות אלו הם תקפים אלא אם, ועד אשר, יובאו לידי סיום על ידיך או על ידינו. אתה רשאי להביא תנאי שירות אלו לידי סיום בכל עת באמצעות מתן הודעה לנו על כך שאינך מעוניין עוד לעשות שימוש בשירותינו, או בהפסיקך להשתמש באתר שלנו.

 אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אינך עומד, או שאנו חושדים שאינך עומד, בתנאִי או הוראה כלשהם שבתנאי שירות אלו, אנו נהיה רשאים גם להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת בלא מתן הודעה, ואתה תמשיך לחוב בכל הסכומים שהיה עליך לשלם עד למועד סיום ההסכם, כולל אותו מועד; ו/או בהתאם לכך, אנו נהיה רשאים למנוע ממך גישה לשירותים שלנו (או לכל חלק מהם).

 

 סעיף 17 – מלוא ההסכמה

 אי-הפעלתה, או אי-אכיפתה, של זכות כלשהי או הוראה כלשהי שבתנאי שירות אלו על ידינו לא תהווינה ויתור על אותה זכות או הוראה.

 תנאי שירות אלו, וכל מדיניות או כללי תפעול שפרסמנו אנו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את מלוא ההסכמה וההבנה בינך לביננו ומסדירים את שימושך בַּשירות, ובאים במקום כל הסכמים, תקשורות והצעות קודמים או בו-זמניים, בין בעל פה ובין בכתב, בינך לביננו (לרבות, אך לא רק, כל נוסחים קודמים של תנאי השירות).

 כל עמימוּת בפרשנותם של תנאי שירות אלו לא תפורש נגד הצד המנסח.

 

 סעיף 18 – הדין המסדיר

 תנאי שירות אלו וכן כל הסכמים נפרדים שבאמצעותם אנו מספקים לך שירותים יוסדרו על ידי דיני המקום הבא: 11231 NW 20TH ST, SUITE 125, SWEETWATER, FL, 33172, United States, ויפורשו בהתאם לאותם דינים.

 

סעיף 19 – שינויים בתנאי השירות

 באפשרותך לקרוא את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה.

 אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי שירות אלו באמצעות פרסום עדכונים ושינויים באתר שלנו. באחריותך לבדוק את האתר שלנו מעת לעת על מנת לעקוב אחר שינויים. המשך שימושך באתר שלנו או בשירות שלנו, או המשך גישתך אליהם, לאחר פרסומם של שינויים כלשהם בתנאי שירות אלו מהווים הסכמה לאותם שינויים.

 

סעיף 20 – פרטים ליצירת קשר

 שאלות בנוגע לתנאי השירות יש לשלוח אלינו לכתובת הדואר האלקטרוני Jessica@98coastav.com